บริษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

นำเข้ารถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องอัดหญ้า เครื่องคราดหญ้า เครื่องตัดหญ้า สำหรับนาหญ้า เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง รถตัดหญ้าไหล่ทาง เครื่องหว่านปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ เครื่องย่อยไม้

เวลาให้บริการ

โทรสอบถามได้ในเวลา
จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น